Διαδικτυακό Φεστιβάλ
 
 

Μετάθεση της κοινοποίησης αποτελεσμάτων

Ενημέρωση: 12-10-2016 17:46

Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων μετατίθεται για τις 11 Νοεμβρίου 2016 λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής έργων.Επιστροφή