3ος ANIMATION MARATHON

  

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

9-12 Νοεμβρίου 2017
ΤΡΙΑΝΟΝ (Κοδριγκτώνος 21)
Αθήνα

 

Έναρξη περιόδου υποβολών: 6η Απριλίου 2017
Λήξη περιόδου υποβολών: 30η Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση συμμετεχόντων: 15η Οκτωβρίου 2017

 

home