ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Δεινοκράτους 43

10676 Αθήνα

 

Τ.: 210 72 93 694

M.: 6944 22 77 40

e.: info@animationmarathon.eu