ΕλληνικάgrΕλληνικά
Javascript must be enabled to continue!

UNDER THIS LUMINOUS SKY


Canada 2022
Duration: 05:06
Directed by: Emily Xu
Screenplay: Emily Xu
Animation: Jerry Wang, Jingqi Zhang, Tiya Zhong, Rui Hao, Yingzhong Hu, Emily Xu
Technique: Yingzhong Hu
Music: Sebastian Reuten
Production/School: Emily Xu, Rui Hao, Sheridan College
Dialogue language: English
Subtitles language: English/ Chinese

In a Kingdom that is increasing control onto its citizens, two friends share a bittersweet goodbye.Back